Trestní oznámení

Na základě trestního oznámení dochází nejčastěji k zahájení trestního řízení.
Trestní oznámení je možno podat jak ústně tak písemně, přičemž my doporučujeme jednoznačně písemné podání adresované příslušnému státnímu zastupitelství.
V trestním oznámení je možno označit osoby, které se dle názoru toho, kdo podává trestní oznámení, dopustily trestné činnosti, ale je možné podat i trestní oznámení na neznámého pachatele, dokonce je to v některých případech bezpečnější.
Poškození často v rámci trestního oznámení požadují náhradu škody po pachateli, lidově řečeno podávají trestní oznámení na dlužníky, neboť pokud je obviněnému uložena povinnost uhradit náhradu škody v tzv. adhézním řízení, odpadá věřiteli povinnost nést alespoň v té úvodní části náklady soudního řízení. Pozor však na tu skutečnost, že trestní řád přesně stanoví, do kdy nejpozději je potřeba nárok na náhradu škody uplatnit.
V okamžiku podání trestního oznámení je již na orgánech činných v trestním řízení, jak s podáním naloží, nemusí tomu tak být vždycky, existuje totiž kategorie trestných činů a okruhu osob, kdy lze učinit stáhnout trestní oznámení, případně obecně řečeno učinit zpětvzetí trestního oznámení.