Splátkový kalendář

Někdy není možné plnit dluhy naráz, proto přichází v úvahu plnění po splátkách, tzv. splátkový kalendář. Podat žádost o splátkový kalendář je možné jak u věřitele samotného, tak například i u exekutora v rámci exekuce. Podstatou splátkového kalendáře je to, že dlužník se zaváže svůj dluh splnit po částech, ve sjednané výši a sjednaných intervalech, což může být mnohdy výhodnější jak podávat návrh na nařízení exekuce za situace, že dlužník nedisponuje takovým majetkem, který by zajišťoval okamžité splacení dluhu.

Sepsat a podepsat výhodný splátkový kalendář však není tak jednoduché, jak se na první pohled může zdát. V prvé řadě je potřeba si z hlediska věřitele pohlídat promlčecí lhůtu a v případě, že tato uplyne před termínem splacení dluhu, je vhodné do písemného splátkového kalendáře zakomponovat uznání dluhu. Poměrně důležité je i dohodnout se na postupu pro případ, že dlužník nějakou splátku neuhradí, případně ji neuhradí včas. V praxi se výše naznačených chyb při sepisu splátkového kalendáře dopouští jak věřitelé, tak dlužníci, a tyto chyby mohou mít fatální následky.