Smlouvy

S určitým druhem smluv se každý člověk v životě setká. Mezi nejčastěji uzavírané smlouvy patří smlouva kupní, ať už kupní smlouva na nemovitost, nebo např. na automobil apod., nájemní smlouva a smlouva o dílo.
Pro laika je velmi složité vypracovat smlouvu tak, aby byly kryté obě smluvní strany, a zejména, aby smlouva splňovala veškeré náležitosti stanovené zákonem. Zejména ve smlouvách o převodu vlastnického práva k nemovité věci může nastat problém, protože obsah smluv je kontrolován katastrálním úřadem, který v případě, že objeví chybu, návrh na vklad do katastru nemovitostí zamítne. Proto je lépe ponechat vypracování smluv na odborníkovi. Každou smlouvu vypracováváme individuálně na míru klienta.
Pro neprávníky je rovněž velmi těžké se zorientovat v několikastránkových dokumentech, proto Vám nabízíme i služby spojené s kontrolou smluv.

Máme veliké zkušenosti v oblasti uzavírání smluv ohledně nemovitých věcí, tedy v oblasti uzavírání kupních smluv na byty, pozemky apod. Poradíme Vám, jak v oblasti sjednávání úvěru, tak při samotné realizaci prodeje a zajistíme Vám veškerý právní servis, počínaje přípravou smlouvy o smlouvě budoucí kupní, přípravou smlouvy kupní, úschovou finančních prostředků konče. Spolupracujeme se znalci na ocenění nemovitých věcí, i realitními makléřy. Bohaté zkušenosti máme i v jednání se stavebními úřady a jsme schopni Vám zajistit kompletní servis v případech, kdy dochází k dělení parcel.

Ohledně nemovitých věcí přichází často v úvahu i nájemní smlouva. V souvislosti se změnou a přijetím Nového občanského zákoníku došlo v oblasti nájmu k podstatným změnám, které se týkají všech, neboť nájemní smlouva je jednou z typů smluv, kdy tato se účinností nového zákona neřídí starou úpravou, ale novým občanským zákoníkem. V praxi je tedy nutné revidovat obsah nájemních smluv, případně uzavřít smlouvy nové.

Častým typem smluv bývá i smlouva o dílo, kterou uzavíráte, kdykoliv si hodláte nechat něco zhotovit na míru, počínaje novou kanalizací na domě po úpravu nějaké věci. Výsledkem smlouvy o dílo by mělo být právě ono dílo, tedy konkrétní výsledek, který nelze pro jeho vlastnosti jednoduše zakoupit v obchodě. V praxi se často špatně rozlišuje mezi smlouvou kupní a smlouvou o dílo. Toto rozlišení je však velmi důležité, a to právě s ohledem na rozdílnou úpravu u obou smluv. Pozor na tu skutečnost, že smlouvu o dílo za určitých okolností uzavíráte i v případně úpravy nebo opravy věci již existující.
Pokud si nejste jistí, raději se na nás obraťte.