Vymáhaní pohledávek obecně

Vymáhání pohledávek bývá samo o sobě nepříjemnou záležitostí, a jsme přesvědčeni, že je lépe starosti s vymáháním pohledávek spojené ponechat odborníkům. Zastoupíme Vás při jednání s dlužníky, pomůžeme Vám se soudním vymáháním pohledávek a zajistíme samotný výkon rozhodnutí cestou exekuce.