Správní řízení obecně

S určitou formou správního řízení se setkává v každodenním životě každý z nás. Někdy může správní řízení proběhnout tak hladce a rychle, že si ani nevšimnete, že jste jeho účastníkem, někdy Vám však může řádně zamotat hlavu. Nejobecnějším předpisem v kategorii správního řízení je zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. Tento upravuje obecně průběh správního řízení, opravné prostředky a jiné obranné prostředky jako je např. přezkum nebo opatření proti nečinnosti. Vzhledem k tomu, že do oblasti správního práva spadá široký okruh situací, od vydání stavebního povolení, po výběr poplatků, je i právní úprava velmi roztříštěná a některé zákony mají vlastní procesní úpravu.