Pracovní právo

Pracovní právo je poměrně mladým odvětvím práva a jeho nutnost vyvstala z potřeby upravit vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci tak, aby byly chráněny obě strany pracovně právního vztahu. Nejčastěji vzniká pracovněprávní vztah pracovní smlouvou, ale z důvodu potřeby na straně zaměstnance či zaměstnavatele může být uzavřena i dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce. Tyto jsou limitovány časem, který může zaměstnanec pro zaměstnavatele odpracovat, kdy tento nesmí přesahovat 300 hodin za kalendářní rok.

Pracovní právo je víceméně komplexně upraveno zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, pouze dílčí oblasti upravují jiné právní předpisy. Tento předpis neupravuje pouze vznik pracovního poměru, ale i jeho zánik a dále práva a povinnosti z pracovního poměru vyplývající, jako je např. nárok na dovolenou, nárok na odměnu za práci apod. Problémy se zaměstnancem či zaměstnavatelem tedy není radno podcenit, a je lépe se včas poradit.