Přestupky

Úprava přestupků je stejně jako celé správní řízení roztříštěno do několika předpisů. Část upravuje zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, povinnosti řidičů upravuje např. zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, svou vlastní úpravu přestupků však mohou mít i jiné předpisy, např. přestupky na úseku vodohospodářství.
Jedním z nejstarších předpisů o přestupcích je zákon č. 200/1990 Sb., příznačně nazvaný o přestupcích. Tento zákon prošel rozsáhlou novelizací a v současné době se jeho objem značně ztenčuje a prostor pro úpravu je ponecháván právě speciálním zákonům. Přesto stále obsahuje kostru správního řízení o přestupku, kdy kromě obecné úpravy jako jsou např. předpoklady pro odpovědnost, druhy sankcí a standartního průběhu řízení, tento obsahuje např. i úpravu blokového řízení.

Nejčastějšími přestupky bývají právě přestupky na úseku dopravy.
Pro obyčejného člověka je velice složité se v předpisech upravujících správní řízení orientovat. Odlišně mohou být upraveny správní řízení o přestupku, správní řízení o dopravním přestupku, a jiná situace může nastat, pokud je zahájeno přestupkové řízení v oblasti např. ochrany přírody.

Vzhledem k výše naznačené roztříštěnosti úpravy přestupků je složitá i úprava opravných prostředků, tedy odvolání. Naprosto specifické je tzv. blokové řízení, kdy podání odvolání není možné. Pro projednání přestupku v blokovém řízení je však nutné, aby podezřelý z přestupku s projednáním v blokovém řízení souhlasil. Pokutu uloženou v blokovém řízení je možno revidovat pouze v tzv. přezkumném řízení, kdy je však nutné prokázat rozpor se zákonem. Pokud si nejste jisti, raději tedy s projednáním v blokovém řízení nesouhlaste a než s něčím vyslovíte souhlas, poraďte se s právníkem.