Pracovní smlouva

Na základě pracovní smlouvy vzniká pracovní poměr. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně, nelze tedy pracovní smlouvu uzavřít ústně, což znamená, že pracovní smlouvu nelze ústně ani prodlužovat. Nejčastější otázkou bývá, co musí pracovní smlouva obsahovat. Náležitosti pracovní smlouvy jsou překvapivě stručné. V pracovní smlouvě musí být ujednán druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, místo výkonu práce a den nástupu do práce. Veškeré další ujednání jako ujednání o mzdě, jsou v pracovní smlouvě vedlejší.

Pracovní smlouva může být od samotného počátku uzavřena na dobu neurčitou, ale může být ujednána i na dobu určitou. Zaměstnavatel však nemůže donekonečna se zaměstnancem uzavírat smlouvu na dobu určitou, v této oblasti zákoník práce stanoví zaměstnavateli poměrně ostré mantinely. Hranice jsou nastaveny i otázce sjednávání zkušební doby.
Alternativou pracovní smlouvy je dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti. Obě tyto dohody jsou rovněž upraveny zákoníkem práce. Vzhledem k tomu, že zákonodárce dává přednost práci na hlavní pracovní poměr, jsou možnosti uzavření dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti omezeny, a to zejména dobou, po kterou osoba vykonává pro zaměstnavatele práci, kdy tato nesmí přesáhnout 300 hodin v kalendářním roce.
V souvislosti s uzavřením pracovní smlouvy a pracovním poměrem mohou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vznikat problémy, které vyvrcholí okamžitým zrušením pracovního poměru. V praxi nejčastěji dochází k tomu, že zaměstnavatel neplatí mzdu. Zákoník práce však vymezuje i další důvody pro okamžité ukončení.
V úvahu však připadá i šikana na pracovišti a různé konflikty na pracovišti. Český jazyk v této oblasti převzal cizí slova jako termíny pro různé druhy šikany na pracovišti, jako je mobbing, kdy dochází k šikaně zaměstnance např. neustálým dotíráním, úkolováním těsně před koncem pracovní doby, peskováním, a to ze strany kolegů zaměstnanců apod. Naopak bossing je situace, kdy oběť šikanuje přímo zaměstnavatel. Opakem je tzv. staffing, kdy zaměstnavatel je šikanován ze strany svých zaměstnanců.
Velmi specifickou otázkou v rámci pracovního práva je tzv. kvalifikační dohoda, případně konkurenční doložka.

Pokud si nejste jisti tím, co si k Vám zaměstnavatel ještě může dovolit, případně co od Vás Váš zaměstnanec ještě může požadovat, obraťte se na nás, rádi Vám poradíme.