Obhájce

Obhajoba v trestním řízení je poměrně specifickou činností advokáta (v trestním řízení obhájce), při které je nutno zvolit individuální strategii pro jednotlivé klienty. Nejdůležitějším okamžikem je okamžik samotného zahájení trestního stíhání. Již proti tomuto usnesení policie je možno podat stížnost, tedy podat stížnost proti usnesení o zahájení trestního stíhání. Pozor na lhůty, které jsou v rámci trestního řízení kratší nežli v řízení občanskoprávním. V případě stížností proti usnesením policie činí pouhé tři dny, a v případě odvolání v řízení před soudem činí lhůta pouhých osm dnů.
Okamžikem sdělení obvinění se totiž podezřelý ze spáchání trestného činu stává tzv. obviněným, po podání obžaloby obžalovaným. Obviněný či obžalovaný tak získává se svým zvláštním postavením i práva a od této chvíle má zejména právo na to, aby se on sám nebo jeho obhájce mohli zúčastnit všech úkonů v přípravném řízení.
Jsou případy, kdy trestní řád stanoví tzv. nutnou obhajobu, a to nejčastěji v případě koná-li se řízení o trestném činu, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice převyšuje pět let. Obviněný v takovém případě musí mít obhájce už v přípravném řízení, a pokud si jej sám nezvolí, bude mu ustanoven.

Nejčastějším omylem však bývá myšlenka, že pokud je jim obhájce ustanoven, náklady na obhajobu nenesou oni sami, ale stát. Toto však samozřejmě není pravdou, neboť i trestní řád upravuje náklady řízení, a v případě že trestní stíhání je ukončeno pravomocným odsouzením obžalovaného, nese náklady trestního stíhání právě obžalovaný a mezi tyto náklady se řadí i náklady na obhajobu. Pokud se tedy dostanete do situace, že je proti Vám zahájeno trestní stíhání, nešetřete na dobrém obhájci.