Zvítězili jsme nad Motoristickou vzájemnou pojišťovnou, exekuce vymožena

Posted by on Zář 16, 2020 in občanské právo | No Comments

V roce 2015 se na mou advokátní kancelář obrátil bývalý klient Motoristické vzájemné pojišťovny, družstvo.

Podstata případu byla jednoduchá. Klient spáchal přestupek, obrátil se s žádostí o pomoc na Motoristickou vzájemnou pojišťovnu, která obratem požádala o úhradu svých nákladů. Poté, co klient požadovanou částku uhradil, „pojišťovna“ s klientem přestala komunikovat. Po nějaké době klienta zastavila hlídka Policie v rámci běžné kontroly a při této vyšlo najevo, že klientovi byla uložena sankce zákazu řízení motorových vozidel.

Po vleklých sporech se klient dočkal spravedlnosti a Motoristické vzájemné pojišťovně byla rozsudkem Městského soudu v Praze uložena povinnost nahradit klientovi škodu. Motoristická vzájemná pojišťovna plnění dobrovolně neposkytla, pohledávku tedy musel vymáhat exekutor.

Rozsudek Městského soudu v Praze, č.j. 22 Co 253 2019
Oznámení soudního exekutora o skončení exekuce