JUDr. Ludmila Krejci, advokatka, rodinne pravo, trestni právo, obcanské pravo, insolvencní pravo

JUDr. Ludmila Krejčí

Po ukončení Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (v době mezi lety 1960 – 1990 fungující pod názvem Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně) v roce 1976 nastoupila do advokacie a v samostatnou advokátní praxi provozuje do dnešního dne. Za 38 let nepřetržité praxe zastupovala mnoho klientů v rozličných kauzách.

JUDr. Ludmila Krejčí je velice známá v oblasti rodinného práva, zastupovala desítky rodičů a je vyhledávána pro svůj citlivý přístup a neústupnost při prosazování zájmů nezletilých dětí. JUDr. Ludmila Krejčí se rovněž specializuje na trestní řízení, kdy obhajovala klienty ve velkých kauzách v řízeních za účasti televizních štábů, kde na lavici obžalovaných sedělo vícero osob, a hrozily vysoké tresty. Figurovala rovněž jako jeden z nejvyhledávanějších advokátů v oblasti restitucí majetku. Zastupovala klienty v insolvenčních řízeních, kdy úspěšně prosadilo schválení reorganizačních plánů.

  • JUDr. Ludmila Krejčí hovoří anglicky a rusky.
  • Specializace: rodinné právo, trestní právo, občanské právo, insolvenční právo
  • Vzdělání: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně)
  • Zájmy: četba, cestování, zahrádkaření

Mgr. Katerina Krejci, advokatka, obcanske pravo, spravní pravo, obchodni pravo a nekala soutez, smenecne pravo

Mgr. Kateřina Krejčí

V akademickém roce 2005/2006 zahájila studium Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Po složení srovnávacích zkoušek nastoupila do druhého ročníku Právnické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně, kde studium v akademickém roce 2009/2010 úspěšně ukončila.

Po ukončení studia nastoupila jako koncipientka, koncem roku 2015 složila advokátní zkoušky a od 1. 7.2016 založila samostatnou praxi, advokátní kancelář.

V rámci své dosavadní právní praxe se Mgr. Kateřina Krejčí zúčastnila mnoha soudních, i správních jednání na místě samém, jakož i mimosoudních jednání o smírném řešeních sporů. Zastupovala klienty ve směnečných kauzách, i účastníky občanskoprávních sporů. Klienty je vyhledávána zejména v oblasti sepisů rozličných druhů smluv, kdy každá smlouva je připravena individuálně dle specifických požadavků klienta. V souladu se zaměřením advokátní kanceláře má Mgr. Kateřina Krejčí bohaté zkušenosti v oblasti rodinného práva, úpravy péče o nezletilé, rozvodů a vypořádání společného jmění.

  • Mgr. Kateřina Krejčí mluví plynně anglicky, pasivně německy
  • Specializace: občanské právo, správní právo, obchodní právo a nekalá soutěž, směnečné právo
  • Vzdělání: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
  • Zájmy: sportovní kynologie, kultura, četba