1 Srpen

Práva obětí trestných činů

Otázku obětí trestných činů upravuje zákon č. 45/2013 Sb., který implementuje příslušné předpisy Evropské unie. V prvé řadě tzv. obětí dle zákona je fyzická osoba, které bylo nebo mělo být trestným činem ublíženo na zdraví, které byla způsobena majetková nebo nemajetková újma, případně na jejíž úkor se pachatel obohatil. Za oběť je nutno považovat každou osobu, […]