3 Září

Skončení pracovního poměru pro nemoc z povolání

Přes veškerou opatrnost ať už na straně zaměstnance či zaměstnavatele může dojít k pracovnímu úrazu, případně k tomu, že se u zaměstnance objeví nemoc z povolání. Na co si v takové situaci dávat pozor a jak postupovat? Předně zdravotní stav zaměstnance musí přezkoumat poskytovatel pracovně lékařských služeb a tento poskytovatel musí vydat posudek. Výsledkem tohoto […]

25 Leden

Mlčenlivost v pracovněprávních vztazích

Velké množství zaměstnanců se setká s tím, že zaměstnavatel po nich požaduje, aby zachovávali mlčenlivost o skutečnostech, které se dozví v rámci výkonu práce, a to zejména v otázce výrobních postupů, technických řešení či know-how zaměstnavatele. Má však na toto zaměstnavatel nárok? Mlčenlivost zaměstnance samotný Zákoník práce upravuje výhradně u daného okruhu zaměstnanců, a obecně můžeme říci, že […]

1 Březen

Zákaz konkurence v zákoníku práce

Tzv. zákaz konkurence pro zaměstnance má dvě roviny. První rovinou je zákaz konkurence během trvání pracovně právního vztahu. Je celkem logické, že zaměstnavatel se chce bránit např. tomu, aby zaměstnanec zneužíval možnosti, které mu poskytuje zaměstnavatel v podobě např. přístupu ke speciálnímu softwaru, k jiné výdělečné činnosti pro jiného zaměstnavatele. Zaměstnanec tedy může činnost pro jiného zaměstnavatele […]