14 Listopad

Předběžná opatření ve vztahu k nezletilým dětem

Počínaje datem 1.1.2014 vstoupil v účinnost zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník (dále jen NOZ) a dále zákon  č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních (dále jen z.ř.s.). Nová právní úprava nahradila zákon o rodině (zák. č. 94/1963 Sb.) a částečně nám nová úprava nahrazuje úpravu obsaženou v občanském soudním řádu (např. zrušené ustanovení § 76a […]

14 Říjen

Naděje pro dlužníky ze směnek

Ústavní soud se postavil na stranu duševně nemocných Ústavní soud dne 2.9.2014 vydal rozhodnutí, kterým se postavil na stranu duševně nemocných. Soudy od této chvíle nebudou moct vyžadovat tzv. stoprocentní důkazy o vlivu choroby na rozhodování jedince v daném okamžiku. Toto rozhodnutí může výrazně ovlivnit rozhodování soudů v kauzách, kde je zpochybňováno právní jednání při […]