29 Srpen

Předběžná opatření mezi bývalými partnery

Bohužel život přináší různé situace, a tak i rozchod s partnerem může přinést velmi nepříjemné zážitky. Co však dělat, když tahanice o děti, výživné a majetek překročí únosnou mez a jeden z bývalých partnerů začne druhého fyzicky či slovně napadat, případně vyhrožovat? Řešením situace, které samozřejmě vřele doporučujeme, je podání trestního oznámení. Mezi okamžikem podání […]

16 Duben

Nový občanský soudní řád

Občanský soudní řád je ve sbírce zákonů označen číslem 99/1963 Sb. Již z tohoto sdělení je evidentní, že se jedná o předpis, který nemůže dostát potřebám dnešní doby. Jedná se také o předpis nejčastěji novelizovaný, počet novelizací občanského soudního řádu přesáhl číslo 150. Na stůl tedy přichází tzv. věcný záměr nového civilního řádu soudního, který […]

8 Červen

Novela insolvenčního zákona

Bez valného zájmu médií prošla parlamentem novela zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, která však znamená velkou změnu pro insolvenční dlužníky. Novela reaguje na „zdivočelé“ poměry na trhu, kdy se na neštěstí jiných začalo přiživovat mnoho subjektů, které nabízely služby v oblasti oddlužení, mnohdy v nevalné kvalitě a za vysoké ceny. V dalším má novela ulehčit přehlceným soudům, […]

25 Leden

Převod nemovitých věcí podle nového občanského zákoníku, třetí část

V posledním ze série článků našeho blogu o převodech nemovitostí se po problematice formy smlouvy, označení převáděných nemovitostí ve smlouvě, zásadě občanského práva, že stavba je součástí pozemku a některých vedlejších ujednání smluv o převodech nemovitostí budeme věnovat některým souvisejícím veřejnoprávním aspektům. Již v minulých článcích jsme narazili na skutečnost, že nemovité věci evidované ve […]

16 Prosinec

Daň z nabytí nemovitých věcí bude hradit kupující

Konec roku 2013 byl pro české právní prostředí velmi hektický. Od 1. 1.2014 totiž vstupoval v účinnost Nový Občanský Zákoník. Vzhledem k tomu, že Vrchní státní zastupitelství v Olomouci ve spolupráci s Útvarem pro odhalování organizovaného zločinu podniklo v červnu téhož roku poměrně razantní kroky vůči tehdejší vládě ČR, přešla veškerá zodpovědnost na Horní komoru parlamentu a Senát České republiky […]

30 Červen

Manželské majetkové právo

Závazky: V naší advokátní praxi se často setkáváme s problematikou manželského majetkového práva. Setkáváme se s dotazy, co je součástí společného jmění manželů a co už nikoliv, a velice často s dotazy, z jakých závazků jsou zavázáni oba manželé a z jakých pouze jeden z manželů. Jeden by namítl, že tato otázka je zákonnou úpravou vyřešena jasně a stejně tak soudy nemají […]

17 Duben

Rozhodčí řízení potřetí

Rozhodci ad hoc V předchozím příspěvku jsem se zabývala stálými rozhodčímu soudu, nyní bych obrátila ve stručnosti svůj pohled k rozhodcům ad hoc. Základním ustanovením zákona, ze kterého budeme vycházet, je ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb., které zní: Strany se mohou dohodnout, že o majetkových sporech mezi nimi, s výjimkou sporů vzniklých v […]

10 Únor

Rozhodčí řízení v čase, Druhá část

Neplatná rozhodčí smlouva Zatímco v předchozím příspěvku jsem se zabývala vývojem rozhodčího řízení z hlediska zákona a jeho novelizací, v tomto příspěvku bych chtěla pojmout (alespoň částečně, neboť celistvý rozbor by vydal přinejmenším na diplomovou práci) vývoj rozhodčího řízení z hlediska judikatury. Jako v podstatě nejproblematičtější se dle mého názoru ukázal výklad ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 216/1994 […]

15 Říjen

Dovolená

V pátek dne 17.10.2014 jsme mimo kancelář. V neodkladných záležitostech nás laskavě kontaktujte do čtvrtka 16.10.2014. Na ostatní se těšíme zase od pondělí 20.10.2014.

15 Září

Nové webové stránky

Naše advokátní kancelář má nové webové stránky, doufáme, že se vám budou líbit. Jejich autorem je Mgr. Ondřej Krejčí.