Právní služby

Občanské právo, trestní řízení, správní právo, insolvence, vymáhání pohledávek i pracovní právo...

Z našeho blogu

1 Srpen

Práva obětí trestných činů

Otázku obětí trestných činů upravuje zákon č. 45/2013 Sb., který implementuje příslušné předpisy Evropské unie. V prvé řadě tzv. obětí dle zákona je fyzická osoba, které bylo nebo mělo být trestným činem ublíženo na zdraví, které byla způsobena majetková nebo nemajetková újma, případně na jejíž úkor se pachatel obohatil. Za oběť je nutno považovat každou osobu, […]

8 Červen

Novela insolvenčního zákona

Bez valného zájmu médií prošla parlamentem novela zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, která však znamená velkou změnu pro insolvenční dlužníky. Novela reaguje na „zdivočelé“ poměry na trhu, kdy se na neštěstí jiných začalo přiživovat mnoho subjektů, které nabízely služby v oblasti oddlužení, mnohdy v nevalné kvalitě a za vysoké ceny. V dalším má novela ulehčit přehlceným soudům, […]

1 Březen

Zákaz konkurence v zákoníku práce

Tzv. zákaz konkurence pro zaměstnance má dvě roviny. První rovinou je zákaz konkurence během trvání pracovně právního vztahu. Je celkem logické, že zaměstnavatel se chce bránit např. tomu, aby zaměstnanec zneužíval možnosti, které mu poskytuje zaměstnavatel v podobě např. přístupu ke speciálnímu softwaru, k jiné výdělečné činnosti pro jiného zaměstnavatele. Zaměstnanec tedy může činnost pro jiného zaměstnavatele […]

Advokátní kancelář

 • Mgr. Kateřina Krejčí

  V akademickém roce 2009/2010 jsem úspěšně dokončila studium Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
  Od roku 2016 působím jako samostatný advokát.

  - Mgr. Kateřina Krejčí
 • JUDr. Ludmila Krejčí

  Advokátní praxi provozuji nepřetržitě již od roku 1976, kdy jsem dokončila studium na brněnské právnické fakultě a nastoupila do advokacie.

  - JUDr. Ludmila Krejčí