Právní služby

Občanské právo, trestní řízení, správní právo, insolvence, vymáhání pohledávek i pracovní právo...

Z našeho blogu

25 Leden

Převod nemovitých věcí podle nového občanského zákoníku, třetí část

V posledním ze série článků našeho blogu o převodech nemovitostí se po problematice formy smlouvy, označení převáděných nemovitostí ve smlouvě, zásadě občanského práva, že stavba je součástí pozemku a některých vedlejších ujednání smluv o převodech nemovitostí budeme věnovat některým souvisejícím veřejnoprávním aspektům. Již v minulých článcích jsme narazili na skutečnost, že nemovité věci evidované ve […]

4 Leden

Převod nemovitých věcí podle nového občanského zákoníku, druhá část

Tento článek našeho blogu navazuje na předchozí článek o převodech nemovitostí podle nového občanského zákoníku. V minulém článku jsme se věnovali formě smlouvy, problematice označení převáděných nemovitostí ve smlouvě a změnám, jež přinesla nově platná zásada občanského práva, že stavba je součástí pozemku. Nejobvyklejším typem smlouvy, jíž se převádí nemovitost je v praxi kupní smlouva […]

23 Listopad

Převod nemovitých věcí podle nového občanského zákoníku, první část

Smlouvy o převodech nemovitostí patří mezi jednu z nejběžnějších agend naší advokátní kanceláře. Rozsáhlá rekodifikace soukromého práva provedená s účinností od roku 2014 novým občanským zákoníkem a s ní související změny katastrálních předpisů (zejména nový katastrální zákon a jeho prováděcí předpisy) přinesly nové možnosti a některé nové problémy i v této oblasti, na několik z […]

Advokátní kancelář

 • Mgr. Kateřina Krejčí

  V akademickém roce 2009/2010 jsem úspěšně dokončila studium Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
  Od roku 2016 působím jako samostatný advokát.

  - Mgr. Kateřina Krejčí
 • JUDr. Ludmila Krejčí

  Advokátní praxi provozuji nepřetržitě již od roku 1976, kdy jsem dokončila studium na brněnské právnické fakultě a nastoupila do advokacie.

  - JUDr. Ludmila Krejčí