Právní služby

Občanské právo, trestní řízení, správní právo, insolvence, vymáhání pohledávek i pracovní právo...

Z našeho blogu

15 Duben

Zastavení exekuce vedené na základě rozhodčího nálezu.

Asi již není novinkou, že s účinností od 01.12.2016 platí zákaz sjednání rozhodčí doložky ve spotřebitelských smlouvách. Proces omezování sjednávání rozhodčích doložek ve smlouvách uzavřených mezi podnikatelem a spotřebitelem tak byl ukončen celkovým zákazem, a to z důvodu častého zneužívání rozhodčích doložek. Jak se ale bránit již vydanému rozhodčímu nálezu? V případě, že rozhodčí nález […]

21 Září

Zákaz zcizení a zatížení věci

Nový občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb. (dále jen NOZ), zavedl praktickou novinku, a to možnost sjednání zákazu zcizení a zatížení. Obecnou úpravu tohoto ujednání najdeme v ustanovení § 1761 NOZ, tedy v ustanoveních o účincích smlouvy. Zjednodušeně řečeno, ujednání o zákazu zcizení a zatížení věci zakazuje vlastníkovi věci věc dále převést, a to ať […]

29 Srpen

Předběžná opatření mezi bývalými partnery

Bohužel život přináší různé situace, a tak i rozchod s partnerem může přinést velmi nepříjemné zážitky. Co však dělat, když tahanice o děti, výživné a majetek překročí únosnou mez a jeden z bývalých partnerů začne druhého fyzicky či slovně napadat, případně vyhrožovat? Řešením situace, které samozřejmě vřele doporučujeme, je podání trestního oznámení. Mezi okamžikem podání […]

Advokátní kancelář

 • Mgr. Kateřina Krejčí

  V akademickém roce 2009/2010 jsem úspěšně dokončila studium Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
  Od roku 2016 působím jako samostatný advokát.

  - Mgr. Kateřina Krejčí
 • JUDr. Ludmila Krejčí

  Advokátní praxi provozuji nepřetržitě již od roku 1976, kdy jsem dokončila studium na brněnské právnické fakultě a nastoupila do advokacie.

  - JUDr. Ludmila Krejčí