Právní služby

Občanské právo, trestní řízení, správní právo, insolvence, vymáhání pohledávek i pracovní právo...

Z našeho blogu

16 Září

Zvítězili jsme nad Motoristickou vzájemnou pojišťovnou, exekuce vymožena

V roce 2015 se na mou advokátní kancelář obrátil bývalý klient Motoristické vzájemné pojišťovny, družstvo. Podstata případu byla jednoduchá. Klient spáchal přestupek, obrátil se s žádostí o pomoc na Motoristickou vzájemnou pojišťovnu, která obratem požádala o úhradu svých nákladů. Poté, co klient požadovanou částku uhradil, „pojišťovna“ s klientem přestala komunikovat. Po nějaké době klienta zastavila […]

3 Září

Skončení pracovního poměru pro nemoc z povolání

Přes veškerou opatrnost ať už na straně zaměstnance či zaměstnavatele může dojít k pracovnímu úrazu, případně k tomu, že se u zaměstnance objeví nemoc z povolání. Na co si v takové situaci dávat pozor a jak postupovat? Předně zdravotní stav zaměstnance musí přezkoumat poskytovatel pracovně lékařských služeb a tento poskytovatel musí vydat posudek. Výsledkem tohoto […]

15 Duben

Zastavení exekuce vedené na základě rozhodčího nálezu.

Asi již není novinkou, že s účinností od 01.12.2016 platí zákaz sjednání rozhodčí doložky ve spotřebitelských smlouvách. Proces omezování sjednávání rozhodčích doložek ve smlouvách uzavřených mezi podnikatelem a spotřebitelem tak byl ukončen celkovým zákazem, a to z důvodu častého zneužívání rozhodčích doložek. Jak se ale bránit již vydanému rozhodčímu nálezu? V případě, že rozhodčí nález […]

Advokátní kancelář

 • Mgr. Kateřina Krejčí

  V akademickém roce 2009/2010 jsem úspěšně dokončila studium Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
  Od roku 2016 působím jako samostatný advokát.

  - Mgr. Kateřina Krejčí
 • JUDr. Ludmila Krejčí

  Advokátní praxi provozuji nepřetržitě již od roku 1976, kdy jsem dokončila studium na brněnské právnické fakultě a nastoupila do advokacie.

  - JUDr. Ludmila Krejčí