Právní služby

Občanské právo, trestní řízení, správní právo, insolvence, vymáhání pohledávek i pracovní právo...

Z našeho blogu

16 Prosinec

Daň z nabytí nemovitých věcí bude hradit kupující

Konec roku 2013 byl pro české právní prostředí velmi hektický. Od 1. 1.2014 totiž vstupoval v účinnost Nový Občanský Zákoník. Vzhledem k tomu, že Vrchní státní zastupitelství v Olomouci ve spolupráci s Útvarem pro odhalování organizovaného zločinu podniklo v červnu téhož roku poměrně razantní kroky vůči tehdejší vládě ČR, přešla veškerá zodpovědnost na Horní komoru parlamentu a Senát České republiky […]

30 Červen

Manželské majetkové právo

Závazky: V naší advokátní praxi se často setkáváme s problematikou manželského majetkového práva. Setkáváme se s dotazy, co je součástí společného jmění manželů a co už nikoliv, a velice často s dotazy, z jakých závazků jsou zavázáni oba manželé a z jakých pouze jeden z manželů. Jeden by namítl, že tato otázka je zákonnou úpravou vyřešena jasně a stejně tak soudy nemají […]

17 Duben

Rozhodčí řízení potřetí

Rozhodci ad hoc V předchozím příspěvku jsem se zabývala stálými rozhodčímu soudu, nyní bych obrátila ve stručnosti svůj pohled k rozhodcům ad hoc. Základním ustanovením zákona, ze kterého budeme vycházet, je ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb., které zní: Strany se mohou dohodnout, že o majetkových sporech mezi nimi, s výjimkou sporů vzniklých v […]

Advokátní kancelář

 • Mgr. Kateřina Krejčí

  V akademickém roce 2009/2010 jsem úspěšně dokončila studium Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
  Od roku 2016 působím jako samostatný advokát.

  - Mgr. Kateřina Krejčí
 • JUDr. Ludmila Krejčí

  Advokátní praxi provozuji nepřetržitě již od roku 1976, kdy jsem dokončila studium na brněnské právnické fakultě a nastoupila do advokacie.

  - JUDr. Ludmila Krejčí